Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Lugtsanering

Ved næsten alle brand- og vandskader opstår der efterfølgende lugtgener, der kan være meget generende. I forbindelse med sanering efter dødsfald, kan den karakteristiske lugt være umulig at opholde sig i.

Bekæmpelse

NERIS har specialiseret sig i bekæmpelse af lugtgener. Vi anvender de nyeste matierialer i lugtbekæmpelse, heriblandt det patenterede system Vapotek af ren planteenergi, dvs. specielle olier der trænger ind i molekylestrukturen i luften og permanent fjerner lugtgener efter røg- og sodskader, vand- og fugtskader, kemikaliespild, forrådnelse, spildevand, mad osv.

Miljørigtigt og effektivt

NERIS er bevidst om sit ansvar for miljørigtige bekæmpelsesmidler, ikke blot i forbindelse med lugt, men generelt i bekæmpelse af skader.

NERIS anvender også ozonbehandling i særlige tilfælde. Det er afgørende for enhver lugtsanering, at der inden foregår en grundig og tilbundsgående rengøring af skadestedet, og fjernelse af årsagen til lugten. NERIS har specialiseret i netop denne type rengøring og under alle forhold. Vores medarbejdere er uddannet i brugen af de forskellige lugtbekæmpelsesmidler og har således både kompetence og vurdere hvornår og hvilken type bekæmpelse der er den rigtige i det enkelte tilfælde, således at lugtbekæmpelsen i videst muligt omfang ikke er til gene for mennesker eller husdyr.

Lugtgener kan indkapsles i visse tilfælde, hvor det ikke muligt at sanere lugten. Det kan f.eks. være særlige materialer og visse træsorter.

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

 

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

 

 Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

 

Til toppen

 

neris.dk © 2006