Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Oliespild

Døgnberedskab hele året

Af hensyn til miljøet er det vigtigt at olie fjernes hurtigt, men også i forhold til oprydningsprisen ved sen eller al for sen indsats, kan omkomstningerne være meget høje.

NERIS har de bedste værktøjer og midler til hurtig og effektiv bekæmpelse af oliespild.

Lugtgener

Udover den autte indsats ved opsugning og fjernelse af olie, tilbyder NERIS at lugtsanere for lugtgener ved oliespild. Det kan også være ved diesel, benzin eller petroluemslugtgener.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde eller tilbud på tlf.:

70 20 06 06 eller mail: info@neris.dk

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning 

Tømning

Sociale opgaver

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Olie opbevares på mange måder; i biler, i tankvogne, i tønder, både osv. Ind mellem går der hul på dem, især ved trafikuheld. Følgeskaderne ved olie der når at sive ned i jorden og dermed i grundvandet kan være næsten uoverkommelige, da jorden skal fjernes flere meter dybt.

NERIS tilbyder derfor hurtig udrykning til opsugning og fjernelse af oliespild.