Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Affugtning

 

Fjern kilden

Kilden til vandskaden fjernes ved opsugning af vand. Det kan være skybrud, sprængte vandrør eller slukningsvand ved brand. I alle tilfælde gælder det, at al vand opsuges og fjernes. Herefter affugtes bygning og indbo, for vand der er gennemtrængt og dermd ikke kan opsuges.

 

Tørt er bedst

 

Opvarmning er ingen sikker metode til at beskytte f.eks. løsøre. I nogle perioder af året vil fugtigheden alligevel blive så høj, at fugtskader kan opstå. På et affugtet lager eller opbevaringssted, vil luftfugtigheden være konstant. Ved længere varende opbevaring, på steder hvor der ikke færdes personale, er opvarmning i mange tilfælde slet ikke nødvendig. Det sparer både kunde og NERIS for udgifter til opvarmning og er en bedre løsning.

 

Ved akutte skader, såsom vandskader efter stormflod, kraftige regnskyl, oversvømmede kloakker eller som ved slukningsvand i forbindelse med brandslukning opsuges vandet som første indsats. I næsten alle tilfælde vil NERIS anbefale videre affugtning af de berørte områder. Selv på kort tid trænger vand igennem de fleste materialer og indbo, og der opstår fugtskader i bygningskonstruktion og indbo, der senere kan vise sig at være omfattende og dermed meget kostbare at udbedre.

En hurtig indsats med affugtning kan i de fleste tilfælde redde store værdier og minimere tab.

Fugtteknik

NERIS samarbejder med de førende producenter af materiel og teknologi til affugtning. Vi har stor erfaring og kompetance i anvendelse af de forskellige fugtteknikker.

Det er vigtigt at der tages hensyn til berørte område, materialerne der er skadet og omgivelsernes indretning (mulighed for ventilering osv.).

 

Tilbage

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

 

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

 

 Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

En følgeskade efter vandskader der står enten ubehandlet eller forkert behandlet hen, kan efter relativt kort tid medfører angreb af svampesporer, der dels ødelægger bygningskonstruktioner og dels er skadelige for indeklimaet, så det er umuligt for mennesker og dyr at opholde sig i.