Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Asbestsanering

Asbest sager er ofte komplekse og kræver special uddannet personale, der kender til håndteringen af asbestsager, fra den første registrering af asbestforekomster, arbejdsplan, orientering til rette myndighed, opsættelse af advarsler, afspærring, afgrænsing til den enedelige sanering og deponering, slutkontrol, rengøring og endelig godkendelse.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde eller tilbud på tlf.:

70 20 06 06 eller mail: info@neris.dk

Download eller se brochure her

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

Asbestsanering

 


Rydning 

Tømning

Sociale opgaver

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Certificering i asbestsanering er en nødvendighed for, at løse disse opgaver. NERIS har de rette certficerede medarbejdere i asbestsanering, således at opgaven løses korrekt og i henhold til miljølovgivningen såvel som arbejds-miljøregler  på området.

Det gælder såvel fjernelse som indkapsling af asbestområder.