Efter en brand- eller vandskade følger der ofte et større oprydningsarbejde og rengøring, før håndværkere kan komme til. NERIS påtager sig opgaven at totalrengøre og klargøre til eventuelle håndværkere. NERIS medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund og har kompetence til at vurdere skadernes omfang, samt omfang og indsats ved såvel renovering som senere retablering.

Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Renovering

 

  

 

Håndværket

 

NERIS medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund og har kompetence til at vurdere skadernes omfang, samt omfang og indsats ved såvel renovering som senere retablering.

 

Samtidigt er det i de allerfleste tilfælde nødvendigt at sikre bygningen mod yderligere skade, eksempelvis med afdækning for regn og storm, sikring mod tyveri og hærværk med kraftige afdækningsplader, hængelåse og evt. vagt via vagtselskab.

 

NERIS medarbejdere uddannes løbende i sanering af ejendomme, fabriksbygninger, virksomhedsejendomme osv. Vi har derfor en solid erfaring i bygningskonstruktion og behandling af skader, såvel nyligt opståede som skader af ældre dato der skal udbedres.

 

Alle typer skader

 

NERIS tilbyder derfor også at løse opgaver i forbindelse med bygningsskader der ikke nødvendigvis har forbindelse med brand- eller vandskader, det kunne eksemplvis være; konstruktionsfejl, jordskred, stormskader, væltede træer eller andet der har medvirket til skader på bygninger.

 

De er altid velkomne til at kontakte os for et uforpligtende møde eller tilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

Dyr

Skadedyrsbeæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

 

 Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Efter en brand- eller vandskade følger der ofte et større oprydnings-arbejde og rengøring, før hånd-værkere kan komme til. 

NERIS påtager sig opgaven at total-rengøre og klargøre til eventuelle håndværkere.