Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Dyreredning

En stor forskel er, at dyrene ofte netop reagerer mod faren og i stedet for at lade sig hjælpe, forsøger at flygte eller ligefrem forsvare sig overfor den nødvendige hjælp. Derfor er det vigtigt, at der tages hensyn til både dyrets fysiske som psykiske tilstand, ved indfangning og førstehjælp.

Endvidere tilbyder NERIS transport at syge eller tilskadekommende dyr til og fra dyrlæge eller dyrehospital for dyr der er i et behandlingsforløb.

 

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

 

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Både kæledyr, husdyr og vilde dyr kommer til skade, det kan være i forbindelse med brandskader, vand- og stormskader, påkørsel, dyr der er faldet i grøfter, brønde, gylletanke, væltede transporter og mange andre.  Årsagerne til skader på dyr, er lige så mangeartede og forskellige som for mennesker der kommer til skade.

Førstehjælp til dyr

Ligesom for mennesker gælder det, at hurtig indsats er dobbelt indsats. NERIS tilbyder førstehjælp, transport til dyrehospital for nødstedte dyr. Vi transporterer i særligt udstyrede køretøjer, og vores personale er uddannet i førstehjælp til dyr.

NERIS tilbyder akut assistance alle dage om året i alle døgnets timer.