Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Dyretransport

 

 

 

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at skyde dyret og få det transporteret væk. NERIS ser det som sin opgave, hurtigst muligt at gøre en ende på dyrets lidelser, enten i form af aflivning eller transport til dyrehospital.  Er der tale om meget sjældne dyr, vil man ofte først forsøge en indfangning og forsøge at redde dyret.

 

Genhusning eller evakuering.

 

NERIS tilbyder også almindelig dyretransport i forbindelse med flytning, genhusning eller evakuering; eksemplvis ved kemikalie- eller giftudslip, og har indrettet køretøj specielt til dette formål, med komfortable bure og mandskab der kender til dyrenes trivsel og velfærd.

 

Transport til dyrlæge/dyrehospital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

 

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Der dræbes et uhyggeligt stort antal dyr på de danske landeveje hvert år, men der skades endnu flere, der lider og pines efter trafikskader.  

 

 

 

NERIS tilbyder at indfange og transporterer skadede dyr til dyrlæge, internat eller Landbo-højskolen på en sikker og for dyret forsvarlig måde.

For mange private mennesker kan det være en noget uoverkommelig affære at få transporteret deres syge eller sårede kæledyr til dyrlæge. NERIS tilbyder således også private at få transporteret dyr både til og fra dyrlæge til rimelige priser.