Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Glasskader

Sikring døgnet rundt

NERIS sikrer på alle tidspunkter af døgnet og alle årets dage, hurtigst muligt at sikre med kraftige plader og låse, samt oprydde for glasskår.

NERIS tilbyder som noget unikt, at afdækning kan laves med nyt glas med det samme, så kunder kan se butiksudstillinger straks efter skaden.

 

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

 

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

 

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Den mest almindeligt forekommende form for hærværk er knuste ruder.

Der går mange millioner kroner tabt, ikke blot i selve skaden, men også eksempel-vis indbrud og hærværk efterfølgende.

Ofte forekommer hærværket i butiks-områder; butikscentre, handelsstrøg og. lign. Udover at medføre et større oprydningsarbejde for glasskår, og evt. ødelagt inventar vil bygningen være åben for tyveri eller yderligere hærværk.