Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Kemikalieudslip

I alle tilfælde af mindre kemikalieudslip opretter NERIS en zone sålænge arbejdet med fjernelse og ventilering for dampe og/eller gasser stadig kan være giftige for mennesker eller dyr.

NERIS benytter nyeste teknologi for beskyttelse og fjernelse, både for medarbejdere og for omgivelserne. Den videre bortskaffelse af affaldet foretages i beskyttet miljø og køres til modtagelsescentre; eksempelvis Kommunekemi for farligt afald.

NERIS har døgnberedskab ved akutte mindre kemikalieskader eller udslip.

NERIS Døgnvagt tlf.: 70 20 06 06.

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning 

Tømning

Sociale opgaver

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Ved mindre kemikalieudslip gælder hurtig indsats som dobbelt indsats. Afhængig af farlighedsgraden evt. også evakuering og oprettelse af beskyttelseszoner.

I forbindelse med mindre udslip, eksemplvis udslip af kviksølv gælder det hurtigt at samle og begrænse udslippet.