Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Løsørebehandling

 

 

Under en skade, er det ofte inventar, værdigenstande, beklædning, møbler, malerier, bøger og andet der ikke er del af bygninger, dvs. løse dele eller løsøre, der er sværest at erstatte.

 

Ofte er det af afgørende betydning for en virksomhed i forhold til driftstab og evt. produktionsstandsning, at maskiner og materiel hurtigst muligt reddes, renses og klargøres til at genanvendelse. NERIS har specialiseret sig i rensning, affugtning og reparation af maskiner, elektronik og lignende, der har været udsat for f.eks. røg-, sod- eller vandskader. NERIS vil til enhver tid hurtigt og effektivt kunne ind i processen i samarbejde med skadelidte, forsikringsselskaber for at finde den bedste, mest effektive og mest rentable løsning hvis skaden er sket.

 

NERIS har stort fokus på altid, at gøre det yderste for at redde og retablere genstande der har særlig betydning, f.eks. meget personlige effekter med affektionsværdi, antikviter, arvestykker, bøger, familiefotos, videooptagelser og lignende.

I virksomheds-sammenhæng kan det være årbøger, regnskaber, arkiver med mere.

 

NERIS medarbejdere har dels via deres håndværksmæssige baggrund, dels via videreuddannelse og løbende uddannelse i nye og mere effektive metoder, et solidt og grundigt kendskab til håndtering af alle typer løsøreskader, fra forsvarlig og sikker nedpakning og transport til opbevaring.

 

NERIS har endvidere den nødvendige lagerplads med den rigtige fugtighed, varme og sikring til at opbevare løsøre forsvarligt og sikkert, så længe der f.eks. fortsat pågår sanering og retablering på skadestedet.

NERIS anvender derfor naturligvis også de bedste materialer til behandling og rensning af skadet løsøre.

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

 

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

Dyr

Skadedyrsbeæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

 

 Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring.

Til toppen

 

neris.dk © 2006