Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Nedrivning

Skadede bygninger, kan i nogle tilfælde være så medtagede af skaderne, at "almindelig" sanering ikke kan afhjælpe. Ofte vil man vælge at nedrive enten vægge, murværk eller i værste fald hele bygningen.

Nedrivning skal foregå hurtigt og korrekt, således således at yderligere skade på andre bygningsdele eller evt. tilbygninger; garage, udhus, udestuer osv. undgås, det gælder også ved vandskader for at undgå at evt. svampe- eller insektangreb fjerneskal ligeledes foregå således, at andre dele af bygning sikres mod skader, hærværk eller tyveri. Endvidere skal alt byggeaffald fjernes fra grunden hurtigst muligt.

NERIS tilbyder derfor nedrivningsopgaver i forbindelse med alle skadestyper på bygninger både for såvel erhvers- og privatkunder på en hurtig, sikker og rentabel måde.

NERIS påtager sig at fjerne og destruere nedrivningsaffald sikkert og miljørigtigt fra hele området, både efter nedrivelsen men også efter genopbygningen.

Kontakt NERIS for uforpligtende tilbud eller møde, på tlf.: 70 20 06 06 eller mail: info@neris.dk

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning 

Tømning

Sociale opgaver

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006