Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Nødslagtning ved brand

 

  

 

nødslagtning, så dyrene vil lide mindst mulig overlast. NERIS kan ligeledes sørge for at transportere de døde dyr væk.

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

 

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Ved brandskader i landbrug, fødevareindustrien eller medicinal-industurien er risikoen for at dyr indebrænder altid til stede.

 

I visse tilfælde er det ikke muligt at redde dyrene ud og en tilkaldt dyrlæge kan der anmode om at dyrene nødslagtes.

 

NERIS har uddannede erfarne red-ningsskytter, der på forsvarlig og meget effektiv vis kan udføre en