Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Opbevaring

 

Nedpakning og transport

NERIS sørger for sikker nedpakning og transport. Vi pakker i egne særligt kraftige kasser, anvender tæpper, bobleplast etc. for beskyttelse af elektriske apparater, maskinel, maskiner, malerier, kunstgenstande osv. Vore erfarne medarbejdere både pakker og transportere hurtigt og effektivt og ikke mindste sikkert.

Når løsøre og indbo skal tilbage leveres til skadelidte, leverer vi og udpakker også gerne efter nærmere aftale.

NERIS sørger for korrekt opbevaring i aflukkede isolerede lokaler eller særligt indrettede containerer. Vi fører løbende kontrol med løsøre der er under opbevaring og har alarm og vagt tilknyttet.

NERIS sørger for konstant luftfugtighed og temperatur under opbevaring.

Der vil altid naturligvis altid  løbende være mulighed for, at skadelidte der har løsøre til opbevaring kan få adgang til at gennemse eller hente løsøre under et sagsforløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

-

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

 

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

 

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

 

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

For løsøre og indbo gælder det  at det opbevares under korrekte og tørre forhold og ikke mindst under sikre forhold overfor tyveri, hær-værk eller lignende.

I nogle tilfælde, skal løsøre op-bevares, ofte i adskillige uger eller måneder, mens bygningsrenovering pågår.