Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Retablering

Selve brandstedet er dog ofte så skadet at det skal nedrives og genopbygges. NERIS sørger dels for rengøringen og klargøring, men også for kontakt til håndværkere der har indgående kendskab til denne type skader; enten brand- eller fugtskader.

Projekt

Det sparer både tid og penge, at hele processen foregår gennem en hovedleverandør. NERIS samarbejder tæt med forsikringsselskabet og taksator under processen og har løbende opfølgning på at budgetter og tilbud overholdes, samt at arbejdet udføres til aftalt tid.

NERIS sørger således også for, i samarbejde med skadelidte og forsikringsselskab, håndværker, arktiekt, at stille midlertidige bygninger eller pavilloner til rådighed, såfremt det er nødvendigt under arbejdet.

Også i tilfælde hvor NERIS ikke har involveret i processen helt fra start tilbyder vi vores ekspertice på retablering af bygninger efter skader.

NERIS etablerer kontakt med håndværkere, indhenter tilbud og følger op på processen, så der spares både tid og økonomi.

Kontakt os for uforpligtende tilbud eller møde:

Tlf.: 70 20 06 06 eller mail: info@neris.dk

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning 

Tømning

Sociale opgaver

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Når den umiddelbare og akutte følgeskadeindsats er afsluttet, følger den egentlige rengøring af bygninger. Sod- og røgskadede vægge, facader, altaner, vinduer og. lign. renses og rengøres. Ofte lugtsaneres bygningen ligeledes og i mange tilfælde er det nok, til at vægge kan påføres ny maling.