Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Sikring

Skaden

Sikring af bygning kan foretages på mange forskellige måder, det kan være alt fra afdækning af ruder, murværk, tag og døre. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udbygge sikring med vagtkorps, lysmaster osv. NERIS sørger for sikker og nødvendig afdækning af alle typer skader, samt evt. brug af vagtkorps.

 

 

 

 

 

 

Tlf.: 70 20 06 06 eller mail: info@neris.dk

Download eller se brochure her

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning 

Tømning

Sociale opgaver

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

Efter enhver form for skade, hvadenten det drejer sig om brand-skader, vandskader eller hærværk, er bygning og indbo ofte mere sår-bar overfor f.eks. tyveri, indbrud, yderligere hærværk.

Det er derfor afgørende at sikre hurtigt og effektivt og skånsomt.

Sporbevaring

Sikring i forbindelse med skader er ikke kun bygninger eller indbo, det kan også være sikring og bevaring af spor. NERIS´ personale har deltaget i kursus med politiet i sporbevaring samt afmærke eller afspærre skadested efter anvisning fra politi.

NERIS døgnvagt løser alle akutte sikrings og afdækningsopgaver.