Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Skadedyrsbekæmpelse

 

 

Vores medarbejder er certificeret i brugen af midlerne samt har uddannelse i de forskellige skadedyrs særlige levevis og cyklus.

 

NERIS har den faglige kompetance til bekæmpelse af alle typer skadedyr; eksempelvis krybende og flyvende insekter (hvepse, fluer, kakerlakker, myrer, sølvfisk, biller m. fl). Vi har naturligvis stort fokus på at vi anvender de rigtige midler og tager hensyn til om det drejer sig om boliger, stalde, erhverv. Især fokuserer vi stærkt på, at hverken mennesker  (især børn) og nyttedyr, ikke uforvarende kommer i kontakt med kemiske midler.

 

Det kommunale ansvar

 

Det er kommunens ansvar, at anmeldt forekomst af rotter bekæmpes. Og forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen. Kommunen kan anvende eget personale, der skal være autoriserede til arbejdet, eller vælge at anvende et privat firma, der har indgået kontrakt med kommunen. NERIS tilbyder således kommuner, at udføre rotte-bekæmpelse.

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

 

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbeæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

 

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

NERIS tilbyder bekæmpelse af skadedyr, hvor de end må forekomme.  

I samarbejder med Trinol, der er en af de førende producenter af produkter til skadedyrsbekæmpelse, har NERIS ind-arbejdet et grundigt, miljørigtigt koncept, der følger tidens krav til hygiejne, samt de af Miljøstyrelsen og forbrugerne stillede krav til kemiske bekæmpelses-midler.