Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Tilbage

Et ansvar

NERIS Socialservice har gennem årene opbygget en meget stor erfaring i løsning af opgaver på det sociale område. Vores kunder i den forbindelse er oftest sociale boligselskaber, kommuner, amter og politi.

Opgaverne kan være mangeartede, men primært omhandler det oftest oprydning efter lejere, samt desinficering og reetablering af lejligheder. Det kan være efter, at en boligkontrakt er ophørt men også efter dødsfald og lignende.

NERIS Socialservice lægger meget stor vægt på at følge et etisk og moralsk værdisæt i disse særlige sager, og vores medarbejdere er nøje udvalgt og afprøvede i disse situationer.

Entreprise

NERIS Socialservice tilbyder at løse opgaven fra start til slut dvs. med levering af en totalistandsat bolig eller bygning indenfor aftalte tidsramme, og i øvrigt som vores kunde ønsker det. NERIS Social­service sikrer at arbejdet udføres korrekt og til en rentabel pris.

Nyt koncept

Udover de mere ”traditionelle” opgaver indenfor socialservice, har NERIS Socialservice udviklet et unikt koncept vedr. service i forbindelse med psy­kisk syge, der bor i eget hjem eller på døgninstitu­tion. Vi har i den forbindelse medarbejdere, der har årelang erfaring fra psykiatrien og stor indfølings­evne og forståelse for denne særlige gruppe. Vi har dermed de rigtige og nødvendige redskaber for at kunne løse serviceopgaver i denne forbindelse.

Vi bruger derfor intern supervision på vores med­arbejdere i forbindelse med problematikker, der kan opstå ved disse opgaver. Vi lægger endvidere meget stor vægt på, at alle medarbejdere er be­kendtgjort med Lovbekendtgørelse nr. 814 af 30. september 2003 § 152 og § 152 c-f: Tavshedspligt i Den Borgerlige Straffelov.

Det betyder, at vores medarbejdere har et meget højt kompetenceniveau og, udover supervision, uddannes løbende i den nyeste teknologi indenfor desinficering, særlig hygiejne, reetablering osv. NE­RIS Socialservice har et stort internt uddannelses­program som alle medarbejdere skal certificeres i, så vi sikrer vores kunder en effektiv, ensartet og høj standard og kvalitet.

NERIS Socialservice har bl.a. stort fokus på kommunikationen mellem de berørte par­ter, myndigheder og de pårørende der bliver berørt af disse sager, og derfor er vores medarbejdere ikke blot skolet i det nødvendige håndværk men også i kommunikation, og alle medarbejdere følger et etisk regel- og værdisæt.

Øvrige produkter                                                                                                                                                                                    Til toppen

 

 

 

neris.dk © 2006