Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Svampeskader

I nogle tilfælde fortsætter fugten, og i værste fald svampeangrebet op gennem væggene og kan give yderligere problemer også på øvre etager.

 

Fugtproblemer kan medføre:

 

- at puds og maling skaller af,

- at der opstår fugtskader på ydervægge, indervægge,

  etageadskillelser og gulve samt i bygningskonstruktionen      

  som helhed.

- at opbevarede genstande skades og

- at der er en ubehagelig lugt.

 

I stueetagen kan fugtproblemer medføre:

 

- at vægge bliver sorte pga. skimmelvækst,

- at trækonstruktioner skades af råd og svamp og

- at beboerne reagerer allergisk på det forøgede antal

  svampesporer.

 

Ekspertice er afgørende ved svampeskader

 

NERIS har specialiseret sig i fjernelse af svamp, nedtørring af træet, desinficering af angrebede bygninger. Generelt er svampe- og rådskader komliperede at behandle, og uden rette kendskab til behandling af svampeangreb, vil skaden i de allerfleste tilfælde enten fortsætte nedbrydningen og/eller opstår igen.  

 

Træ kan ikke angribes af svampe, når dets vandindhold holdes på under 20%. Træ, der overdækkes, vil eksempelvis ved god udluftning ikke have et vandindhold på over 20%. Forekommer der opsugning af vand fra fundament, kondensvandsdannelse eller vandindtrængen, stiger vandindholdet til gengæld let til over 20%.

 

Er træ angrebet af svamp, er det ikke nok at tørre træet til et vandindhold på 20% for at standse nedbrydningen, her er det nødvendigt at nedtørre træet til under 15%. Ved fornyet indtræn­gen af fugt vil visse svampe kunne vokse videre selv efter en årrække. 

 

Derfor er affugtning foruden den mere kemiske bekæmpelse afgørende for at standse og forebygge svampe- og insektangreb.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde eller tilbud på tlf.:

70 20 06 06 eller mail: info@neris.dk

Download eller se brochure her

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning 

Tømning

Sociale opgaver

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

.

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

I mange ældre ejendomme er især kælderen så fugtig, at det giver problemer.

Det grundlæggende problem er, at fugten dels trænger ind gennem kælderyder-væggene dels suges op fra jorden gennem kældervæggene og gulvet. I mere moderne byggeri stammer fugtproblemer ofte fra nedsivning fra utætte tagrender eller fra utætte rør i vægge, lofter eller gulve. Akutte vandskader kan skade både moderne bygninger samt ældre bygninger alvorligt.