Forside

  Kontakt

Produkter

Materiel

Skadeservice

 Samarbejdspartnere                                                          

 

Teknik

Kvalitet 

Elektriske apparater er ofte de mest følsomme overfor brand- og vandskader, men i langt de fleste tilfælde er de til at redde ved begge skadestyper og andre skader iøvrigt, hvilket overrasker en del kunder. I særligt vanskelige tilfælde har NERIS et samarbejde med Arepa, der er en markedets førende leverandører i forbindelse med renovering af maskiner og industri-elektronik.

Visse apparater produceres imidlertid så billigt i dag, at det i nogle tilfælde ikke kan betale sig at renovere eller repararere, selvom det er teknisk muligt.

NERIS har det nødvendige tekniske udstyr til målinger, reperationer, tørring og test af elektriske apparater. Indeholder et elektrisk apparat tekstiler (eksempelvis højtalere eller TV) sørger NERIS for at fjerne eventueller lugtgener fra apparatet.

 

 

 

 

 

 

Fugtteknik

Affugtning

Fugtmåling

 


Løsøre

Løsørebehandling

Opbevaring

Teknik

 

Bygning

Renovering

Retablering

Nedrivning

Sanering

Lugtsanering

Svampeskader

Højtryksrens/is-blæsning

 


Rydning

Tømning

Sociale opgaver

 

Miljø

Affaldshåndtering

Kemikalieudslip

Oliespild

 

Dyr

Skadedyrsbekæmpelse

Dyreredning

Nødslagtning ved brand

Transport

Internering

 

 Entreprise

Hærværk 

Grafitti

Glasskader

Sikring

 

Til toppen

 

neris.dk © 2006

 

I NERIS anvender vi, som tidligere nævnt udelukkende kvalitetsprodukter i vores arbejde. I forbindelse med løsøre, og her tænkes især på elektriske apparater, er det særligt vigtigt, at have både den fornødne viden og de rigtige materialer, så en skade ikke enten er nyttesløs eller i værste fald forværres yderligere.